MISIUNEA GIMNAZIULUI

Misiunea gimnaziului constă în formarea unor tineri cu o personalitate puternică, fundamentală valoric şi apți să-şi construiască  idealuri şi să lupte pentru realizarea lor.

Ne străduim să creăm condiţii pentru autodezvoltarea şi autorealizarea personalităţii elevilor în organizarea şi dezvoltarea procesului educaţional şi a protecţiei drepturilor privind accesul la educaţie.

De asemenea, misiunea noastră constă în formarea de competenţe generale şi specifice, adaptarea lor la interacţiunea de clasă, şcoală şi comunitate, integrare socială, implementare  de tehnologii didactice inovatoare.

Esenţa misiunii:

  • Implementare calitativă a Planului-cadru de învățământ;
  • Evaluarea impactului implementării de politici educaţionale;
  • De-a educa oamenii pentru oameni; buni cetăţeni, patrioţi, personalităţi multilateral dezvoltate;
  • De-a îmbunătăţi continuu realizările elevilor noştri pe plan educaţional, prin aplicarea strategiilor didactice eficiente şi a unui climat psihologic favorabil.

În fine, misiunea gimnaziului nostru e să semene lumină în sufletele copiilor şi ale locuitorilor comunităţii, să desfăşoare acţiuni ghidate spre binele societăţii.

VIZIUNEA GIMNAZIULUI

Ne propunem să  promovăm  un învăţământ  de calitate,  modern şi flexibil, să devenim un gimnaziu etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

Viziunea gimnaziului  prezintă modelul ideal al organizaţiei noastre peste un timp, după ce va reuşi să-şi atingă scopurile propuse, echivalează deci cu „viziunea de succes”.Viziunea cuprinde discordanţa dintre aspiraţiile organizaţiei şi posibilităţile ei – adică atuurile şi provocările organizaţiei.

„Noi suntem o şcoală pentru viitor – o şcoală pentru toţi” este sloganul care reprezintă viziunea gimnaziului.

În viziunea gimnaziului  nostru, procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerinţele învăţământului modern european, să ofere beneficiarilor noştri servicii educaţionale de calitate, care să atingă indicatorii şi standardele de referinţă impuse de normele calităţii.

Ne propunem ca prin calitatea serviciilor să satisfacem încrederea publică şi să ne afirmăm ca ofertă publică viabilă, să contribuim la dezvoltarea personală a clienţilor noştri prin formarea capacităţilor cognitive şi prin însuşirea de către aceştia a valorilor civice, morale şi estetice.

Concepem şcoala ca instituţie capabilă să aplice principiile şi direcţiile reformei, să se integreze în normele europene şi naţionale, deschisă  către comunitate, care susţine dezvoltarea şi ca organizaţie care valorizează diversitatea şi diferenţele clienţilor noştri, în care să se facă o educaţie incluzivă, facilitând accesul şi participarea la procesul atât de complex, instructiv-educativ în care sunt cuprinşi toţi actorii educaţionali şi toţi factorii interesaţi.

Ţelul nostru este să redevenim o unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea pentru viitor, la standarde europene.