Istoria gimnaziului

01.09.1965 – Fondarea școlii

1965 – 1980 – Școală medie mixtă de cultură generală cu predare în limba română și în limba rusă;

1980 – 1999 – Școală medie națională de cultură generală nr. 1;

1999 – 2009 – Gimnaziul nr. 64

2009 – 2016 – Liceul Teoretic ,,Durlești”

2016 – prezent – Gimnaziul Durlești

Date statistice

Colectivul profesoral are în componența sa 22 de profesori angajați de bază și 1 conducător de cerc angajat prin cumul. Din ei 21 sunt cu studii superioare; 2- cu studii medii de specialitate. Majoritatea cadrelor didactice au o experienţă bogată de activitate.

Cadre didactice cu vechime în muncă Până 

la 3 ani

Între 

3-5 ani

Între 

5-10 ani

Între 

10-15 ani

Între 

15-20 ani

Mai mult de 20 ani
Numeric 5 0 6 3 2 7
Procentual 22% 0% 26% 13% 9% 30%

Dinamica perfectării sistemului educaţional impune profesorul să se implice în procesul de predare – învăţare – evaluare prin prizma cerinţelor învăţământului modernizat. La etapa actuală accentul se pune pe valorificarea creativă a experienţei noilor tehnologii moderne, crearea noilor forme şi metode eficiente de activitate.

  Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de masterat 6
    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare 8
    Cadre didactice/manageriale cu studii superioare de licenţă 7
    Cadre didactice cu studii medii de specialitate 2
    Cadre didactice fără studii pedagogice 0
    Cadre didactice/manageriale cu gradul întâi 1
    Cadre didactice/manageriale cu gradul doi 14
    Cadre didactice fără grad didactic 8
Cadre didactice, școala primară 5
Cadre didactice, ciclul I și II (gimnaziu – liceu) 16
Psiholog școlar 1
Cadre didactice angajate prin cumul 1

Analiza gradului sporirii continuie a experienţei acumulate conform vechimii în muncă a cadrelor didactice, permite să constatăm faptul că profesorii sunt în stare să facă faţă cerinţelor actuale. În gimnaziu activează profesionişti adevaraţi.