CV-ul Directorului

Informaţii personale
Nume, prenume Anghelenici Tatiana
E-mail tanea72@yahoo.com
Locul de muncă IP Gimnaziul  Durlești, or. Durlești, mun. Chișinău
Experienţa profesională
Perioada 28.06.2017- până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director, IP Gimnaziul Durlești
Perioada 2010 – 2017
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct pentru instruire și educație, IP Gimnaziul Durlești
Perioada 2002 – 2010
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct în problemele educației, IP Gimnaziul Durlești
Perioada 1992 – până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Învățătoare la clasele primare, IP Gimnaziul Durlești
Educaţie şi formare
Perioada 1989 – 1993
Calificarea / diploma, obţinută Profesor școlar
Domenii principale studiate / competenţe dobândite Pedagogia și metodica instruirii primare
Gradul didactic / managerial deţinut Grad didactic doi (clasele primare);

Grad managerial întâi

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Chișinău

Facultatea de pedagogie

Seria E Nr. 000184

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Master în științe ale educației

Programul de master Managementul educațional

UPS ,, Ion Creangă”,

Perioada 2018 – 2020
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Program educațional ,, Tehnici și strategii dwe gestionare a finanțelor personale”

UPS ,, Ion Creangă”,  Clasa viitorului

Perioada 11.05.2019 – 26.05.2019
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Stagiul de formare  ,,Promovarea sănătății adolescenților”

AO ,,Sănătate pentru Tineri”

Centrul național de resurse ,,Neovita”

Perioada 12.07.2018 – 14.07.2018
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Curs de instruire ,,Managementul programelor și proiectelor”

AO ,,Fortius”, Liliana Nocolăescu- Onofrei

Perioada 28.02.2018
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cursuri în cadrul Modulului tematic ,,Managementul implementării ECD la nivel instituțional”

Institutul de Științe ale Educației

Perioada 23.09.2017 – 20.10.2017
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cursurile de formare continuă la specialitatea ,,Managementul educațional”

Institutul de Formare Continuă

Perioada 07.08.2017 – 11.08.2017
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Stagiul de formare continuă în contextul Proiectului ,,Reforma Învățământului în Moldova”

Institutul de Științe ale Educației

Perioada 03.09.2016 -30.09.2016
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cursurile de formare continuă la specialitatea ,,Învățământul primar”

Institutul de Formare Continuă

Perioada 21.03.2016 – 02.04.2016
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cursurile ,,Metodica pregătirii lecției multimedia moderne”

Institutul  de Formare Continuă

Perioada 18.03.2015
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Curs tematic de perfecționare în domeniul protecției civile

Centrul republican de instruire

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale

Perioada 22.10.2012 – 10.11.2012
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Cursurile de Formare continuă la specialitatea ,,Managementul educațional”

Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Ch

 

Echipa managerială


director 
Anghelenici Tatiana

Telefon/Fax: 022 586262
E_mail: ltdurlesti@mail.ru

ltdurlesti@gmail.com


director adjunct pentru instruire
Bratan Tatiana

Telefon/Fax: 022 585603
E_mail: ltdurlesti@mail.ru

ltdurlesti@gmail.com


director adjunct în problemele educației

Jenunchi Rodica

Telefon/Fax: 022 585603
E_mail: ltdurlesti@mail.ru

ltdurlesti@gmail.com